Nieuwsbrief editie 2015

Nieuwsbrief K.T.V. van Polanen 2015-24: van de voorzitter, nieuwe pasfoto op je clubpas.

Van de voorzitter:

Beste leden,

Het jaar loopt alweer op zijn einde en voor we het weten zitten we weer volop in de december maand. Het tennissen neemt meestal wel iets af in de wintermaanden maar gelukkig kunnen we sinds we op ons park aan de Molenvliet spelen lekker door tennissen in de winter. Let alleen bij sneeuw, vorst en dooi op de instructies van de parkcommissie.

De najaarscompetitie is weer goed verlopen en we mogen het eerste dames team feliciteren met een kampioenschap. Super gedaan!

De clubkampioenschappen zijn dit jaar helaas een klein beetje in het water gevallen. Door verschillende hele goede redenen zijn een aantal leden helaas niet aanwezig geweest op onze clubkampioenschappen, naast een toch al kleiner aantal inschrijvingen. Uiteindelijk wil ik wel een compliment maken aan de organisatie hoe ze dit op hebben gevangen en er toch een succes van hebben gemaakt.

Tot slot wil ik jullie er allemaal op attent maken dat ik in januari aftredend ben als voorzitter en niet herkiesbaar ben. Na 2 termijnen vind ik het tijd voor een nieuw gezicht en nieuwe ideeën. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter en wij willen bij dezen vragen:
Draag je de club ook een warm hart toe en wil je je inzetten op bestuurlijk niveau, stel je dan graag verkiesbaar voor een periode van 3 jaar! Je kan contact opnemen met het bestuur via secretariaat@ktv-vanpolanen.nl of geef mij een telefoontje.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Serge van der Wiel (06-10613834)

Nieuwe pasfoto op je ledenpas:

Wil je een nieuwe pasfoto op je ledenpas 2016 dan kan je deze afgeven bij Jolanda Schreuders tot en met 30 november. Vergeet niet je naam achterop de foto te zetten.

 

 

« Terug