We mogen weer!

11 mei 2020


Maatregelen om veiligheid te waarborgen op ons park

Deze bijzondere tijd vraagt veel van ieder van ons. Als bestuur hebben wij in dit bericht op een rijtje gezet hoe wij vorm willen geven aan de richtlijnen die opgesteld zijn door het NOC*NSF, het ministerie van VWS, RIVM, KNLTB en de gemeente Moerdijk voor het tennissen. Dat is heel veel bellen, appen en mailen geweest, tussen ons als bestuur, de jeugdcommissie en de gemeente.

Leest u dit bericht aandachtig!

In ieder geval is het heel belangrijk dat jij, u zich houdt aan de richtlijnen in dit bericht. Wij kunnen als bestuur het park alleen openhouden als iedereen zich daaraan houdt en zorgt voor veiligheid voor iedereen die ons tennispark bezoekt. Mocht dat niet zo zijn, dan is ook de versoepeling vanaf 1 juni niet mogelijk.

Overzicht KNLTB (zie bijlage)

Vanuit gemeente Moerdijk mogen volwassenen na 11 mei WEL spelen met 4 tennissers per baan, mits er een toezichthouder is.

Enkel of dubbelspel jeugd 13 t/m 18 Er moet een begeleider aanwezig zijn.  Als bestuur en jeugdcommissie gaan we dit nog nader bekijken hoe en op welke tijdstippen we dit gaan faciliteren.

Spelen ouder en kind t/m 18 jaar Ouders en kinderen uit een gezin kunnen vrij spelen met elkaar. Om een duidelijke lijn te trekken met het vrij spelen, stellen we dat een van de ouders in dat geval de rol van meespelend toezichthouder (zie onder) op zich neemt en gelden dezelfde richtlijnen als voor dubbel/enkel spel met volwassenen

Vrij spelen, Dubbel of enkel met volwassenen Als volwassenen vanaf 19 jaar vrij willen tennissen moet er afgehangen worden EN een toezichthouder zijn. Als bestuur vinden we dat de regels eenduidig moeten zijn, daarom hebben wij het volgende besloten: De eerste persoon die afhangt, moet toezichthouder zijn van het betreffende groepje (2, 3 of 4).  Wat dat betekent, lees je hier onder.

Toezichthouder:

 • Is ouder dan 18 jaar
 • Kan wel gewoon meespelen
 • Moet op de hoogte zijn van de voorschriften (zie hieronder)
 • Ziet toe op de naleving ervan; moet leden aanspreken op onveilig gedrag*
 • Draagt een hesje waardoor deze duidelijk herkenbaar is voor de spelers en voor de BOA
 • Is aanspreekpunt voor een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente)
 • Weet wie en op welk nummer de Corona contactpersonen te bereiken zijn

Corona contactpersonen

Jeugd: Yvonne Nieuwenhuizen: 0621546091 - [email protected]

Overig: Jeanette van Kranenburg: 0615893659 - [email protected]

Toegang tot het park en extra tennis-specifieke veiligheidsrichtlijnen ·        

 • AFHANGEN is verplicht vanuit huis (een instructie daarvoor wordt apart meegestuurd)
 • Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd hebben en/of training hebben
 • Als je klaar bent met spelen mag je niet blijven hangen op het terrein
 • Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen)
 • Scheidt de ballen van jouw groep duidelijk van die van het veld ernaast (niet in handen nemen, maar via je racket doorgeven), zodat evt. kruisbesmetting via ballen beperkt blijft
 • Gebruik het scorebord NIET.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen (Uit het Protocol Verantwoord sporten Gemeente)

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering tussen kinderen tot en met 12 jaar)
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie
 • Vermijd het aanraken van je gezicht
 • Schud geen handen
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 168 402 559

K.T.V. van Polanen

Molenvliet 7b
4791 GB Klundert