Contact

Stuur uw e-mail naar:
het secretariaat secretariaat@ktv-vanpolanen.nl
de communicatie commissie info@ktv-vanpolanen.nl
de open (winter) toernooi commissie otc@ktv-vanpolanen.nl
de open 45+ toernooi commissie ovt@ktv-vanpolanen.nl
de bar commissie bar@ktv-vanpolanen.nl
de sponsor commissie sponsors@ktv-vanpolanen.nl
de wedstrijd commissie wc@ktv-vanpolanen.nl
de competitieleider competitie@ktv-vanpolanen.nl
de jeugd commissie jeugd@ktv-vanpolanen.nl
de jeugd open toernooi commissie jot@ktv-vanpolanen.nl
de park- onderhouds commissie onderhoud@ktv-vanpolanen.nl
de functionaris gegevensbescherming

privacy@ktv-vanpolanen.nl

de penningmeester administratie@ktv-vanpolanen.nl
de ledenadministrateur ladm@ktv-vanpolanen.nl